dangos mwy o

Fel y mwyafrif o wefannau rydym yn defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella'r wefan, rydyn ni'n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio. Gwneir hyn gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o'r enw cwcis sy'n eistedd ar eich cyfrifiadur. Mae'r cwcis hyn yn gwbl ddiogel ac ni fyddant byth yn cynnwys unrhyw wybodaeth sensitif. Dim ond ni sy'n eu defnyddio.

BMX4

Beic BMX 4 awr

Ideal for our on site pump track.

£7.50

Junior bike 22

Beic Iau 20'' 4 awr

Explore our 500 hundred acres of park both on and off road, or go further afield on the Millennium Coastal Park.                                                

Roughly suited for children aged between 5 and 8 years old.

 

£7.50

Junior bike 24

Beic Iau 24'' 4 awr

Explore our 500 hundred acres of park both on and off road, or go further afield on the Millennium Coastal Park.                                                

Roughly suited for children aged between 8 and 14 years old.

 

£7.50

Adult Bike2

Beic Oedolion 4 awr

Explore our 500 hundred acres of park both on and off road, or go further afield on the Millennium Coastal Path.

£10.50

BMX

Beic BMX

Mae'n ddelfrydol ar gyfer ein trac pwmp ar y safle.

Amser llogi - 2 awr

£5.50

Junior bike 20

Beic Iau 20"

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm

Amser llogi - 2 awr

£5.50

junior bike

Beic Iau 24"

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm

Amser llogi - 2 awr

£5.50

P 26 ELITE BOYS ORANGE

Beic Iau 26"

Explore our 500 hundred acres of park both on and off road, or go further afield on the Millennium Coastal Park.                                                

Roughly suited for children aged 10 years and above.

£5.50

Adult Bike

Beic Oedolion

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm

Amser llogi - 2 awr

£8.50

Untitled design 16

Beic Teulu 4 sedd

Crwydrwch y parc gwledig mewn steil sy’n gweddu orau i 2 oedolyn a 2 blentyn.Amser llogi - 1 awr

£15.00

Junior trike

Treic iau

Mae tair olwyn weithiau'n well na dwy, yn addas ar gyfer plant rhwng 6 a 12 oed.

Amser llogi - 2 awr

£5.50

Adult trike 2

Treic oedolion

Mae tair olwyn weithiau'n well na dwy, yn addas ar gyfer pobl 12 oed a hŷn.

Amser llogi - 2 awr

£8.50

musketeer child tricycle 3

Treic Plant Bach

Mae tair olwyn weithiau'n well na dwy, i'r rhai bach rhwng 3-5 oed yn fras

£5.50

Recumbant2

Recumbent

A reclined seating position with high back support.

 *Please note, these bikes have been grant funded and are for clients with additional needs only!

£5.00

Roam3

Roam

Commonly known as the side by side, One side steers the other has arm rests and a 5 point safety harness.

 

*Please note, these bikes have been grant funded and are for clients with additional needs only!

£5.00

Rear stear trike2

Rear Steer Trike

 Allows a carer to walk behind with directional control if necessary.

 

*Please note, these bikes have been grant funded and are for clients with additional needs only!

£5.00

Adult trike2

Trike

Three wheels are sometimes better than two, suitable for people 12 years and older.

£5.00

Wheelchair transporter

Cludwr cadair olwyn

This bike is suitable to to take a wheelchair on the front with a carer pedalling and steering.  Please be advised some chairs may be too wide to fit.

 

£5.00

Rear stear Tandem3

Llywio cefn tandem

As it says, the rear seated cyclist has the steering but both can peddle.

 

*Please note, these bikes have been grant funded and are for clients with additional needs only!

£5.00

Wheelchair Tandem2

Tandem cadair olwyn

This bike allows client to sit in a wheelchair like seat on the front of the bike with the client pedalling and steering.

£5.00

Logo
Logo

Cynhyrchir y wefan hon gan Farchnata a Chyfryngau Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir yn benodol echdynnu unrhyw ddeunydd ffotograffig neu ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau a gynhwysir ar y tudalennau hyn, ac ni roddir unrhyw warant i unrhyw un o'r gwefannau rhyngrwyd, cyhoeddiadau, lleoliadau atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Hawlfraint Darganfod Sir Gaerfyrddin 2020 | Wedi ei bweru gan