dangos mwy o

Fel y mwyafrif o wefannau rydym yn defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella'r wefan, rydyn ni'n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio. Gwneir hyn gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o'r enw cwcis sy'n eistedd ar eich cyfrifiadur. Mae'r cwcis hyn yn gwbl ddiogel ac ni fyddant byth yn cynnwys unrhyw wybodaeth sensitif. Dim ond ni sy'n eu defnyddio.

BMX4

Beic BMX 4 awr

Mae'n ddelfrydol ar gyfer ein trac pwmp ar y safle.

£7.50

Junior bike 22

Beic Iau 20'' 4 awr


Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm

 Yn addas i plant rhwng 5 a 8 mwlydd oed. 

£7.50

Junior bike 24

Beic Iau 24'' 4 awr

 
Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm                         

Yn addas i plant rhwng 8 a 14 mlwydd oed. 

 

 

 

£7.50

Adult Bike2

Beic Oedolion 4 awr

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm.

£10.50

BMX

Beic BMX

Mae'n ddelfrydol ar gyfer ein trac pwmp ar y safle.

Amser llogi - 2 awr

£5.50

Junior bike 20

Beic Iau 20"

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm

Amser llogi - 2 awr

£5.50

junior bike

Beic Iau 24"

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm

Amser llogi - 2 awr

£5.50

P 26 ELITE BOYS ORANGE

Beic Iau 26"

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm.

Yn weddol addas ar gyfer plant dros 10 mlwydd oed.

Amser llogi - 2 awr

£5.50

Adult Bike

Beic Oedolion

Crwydrwch ein parc 500 erw ar ac oddi ar y ffordd neu ewch ymhellach ar lwybr parc arfordirol y mileniwm

Amser llogi - 2 awr

£8.50

Untitled design 16

Beic Teulu 4 sedd

Crwydrwch y parc gwledig mewn steil sy’n gweddu orau i 2 oedolyn a 2 blentyn.Amser llogi - 1 awr

£15.00

Junior trike

Treic iau

Mae tair olwyn weithiau'n well na dwy, yn addas ar gyfer plant rhwng 6 a 12 oed.

Amser llogi - 2 awr

£5.50

Adult trike 2

Treic oedolion

Mae tair olwyn weithiau'n well na dwy, yn addas ar gyfer pobl 12 oed a hŷn.

Amser llogi - 2 awr

£8.50

musketeer child tricycle 3

Treic Plant Bach

Mae tair olwyn weithiau'n well na dwy, i'r rhai bach rhwng 3-5 oed yn fras

£5.50

Recumbant2

Recumbent

Safle sedd wedi'i hamlinellu gyda cefnogaeth cefn uchel.

 

*Mae'r beiciau yma wedi'i ariannu gan grant ac am cleientiaid ag angehnion ychwanegol yn unig!

 

£5.00

Roam3

Roam

A elwir yn gyffredin fel yr ochr wrth ochr, gyda un yn llywio a un yn cael gorffwys braich a harnais dioelwch 5 pwynt.

 

*Mae'r beiciau yma wedi'i ariannu gan grant ac am cleientiaid ag angehnion ychwanegol yn unig!

 

£5.00

Rear stear trike2

Rear Steer Trike

Yn cyniatad gofalwr i cerdded tu ôl gyda rheolaeth gyfeiriadol os yw'n angenrheidiol.

 

*Mae'r beiciau yma wedi'i ariannu gan grant ac am cleientiaid ag angehnion ychwanegol yn unig!

£5.00

Adult trike2

Trike

Weithiau, mae tair olwyn yn well na dau, yn addas am pobl dros 12 mlwydd oed.

 

£5.00

Wheelchair transporter

Cludwr cadair olwyn

Mae'r beic yma yn addas i gymryd cadair olwyn ar yr blaen gyda'r gofalwr yn pedlo a llywio. Plis cael eich cynhori fallau fydd rhai cadeiriau yn rhy eang i ffito. 

 

£5.00

Rear stear Tandem3

Llywio Cefn Tandem

Mae'r beiciwr yn y cefn yn llywio ond fydd y ddau yn gallu pedl.

 

*Mae'r beiciau yma wedi'i ariannu gan grant ac am cleientiaid ag angehnion ychwanegol yn unig!

£5.00

Wheelchair Tandem2

Tandem Cadair Olwyn

Mae'r beic yma yn caniatau cleientiaid i eistedd yn yr cadair olwyn fel sedd ar blaen yr beic gyda'r cleientiaid yn pedlo a llwyio. 

£5.00

Logo
Logo

Cynhyrchir y wefan hon gan Farchnata a Chyfryngau Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir yn benodol echdynnu unrhyw ddeunydd ffotograffig neu ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau a gynhwysir ar y tudalennau hyn, ac ni roddir unrhyw warant i unrhyw un o'r gwefannau rhyngrwyd, cyhoeddiadau, lleoliadau atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Hawlfraint Darganfod Sir Gaerfyrddin 2020 | Wedi ei bweru gan