dangos mwy o

Fel y mwyafrif o wefannau rydym yn defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella'r wefan, rydyn ni'n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio. Gwneir hyn gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o'r enw cwcis sy'n eistedd ar eich cyfrifiadur. Mae'r cwcis hyn yn gwbl ddiogel ac ni fyddant byth yn cynnwys unrhyw wybodaeth sensitif. Dim ond ni sy'n eu defnyddio.

untitled design 8

Golff Disc

Un o'n gweithgareddau diweddaraf yn y Parc yw Golff Disg (Golff Ffrisbi). Dyma'r grefft o daflu ffrisbi at darged a chwblhau cwrs o dargedau mewn cyn lleied o ergydion â phosibl. Mae'r grefft yn gofyn am sgiliau a chywirdeb...heb anghofio ysbryd hwyliog!

From £2.00

1

Gwallgolff

Rhowch gynnig ar ein cwrs golff gwallgof newydd sbon, 18 twll ar thema o amgylch y parc, ddoe a heddiw. 

Oedolyn: 16 oed +
Iau: Dan 16 oed

(Tocyn teulu = 2 oedolyn a hyd at 3 o blant)

From £4.00

spooky golf2

Gwallgolff Gyda'r Nôs

Dere chwarae ein Gwallgolff sydd erioed wedi eu weld o'r blaen. Ymgrimpiad o gwmpas yr cwrs, yn ceisio i beidiwch cael ofn gan yr awyrgych arswydus y Calan Gaeaf. 

 

From £0.00

untitled design 9 1

Pitsio a phytio

Mae cwrs golff pitsio a phytio heriol â naw twll, sy'n addas i bob oedran a gallu ar wyrddni'r parc.

From £4.00

Logo
Logo

Cynhyrchir y wefan hon gan Farchnata a Chyfryngau Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir yn benodol echdynnu unrhyw ddeunydd ffotograffig neu ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau a gynhwysir ar y tudalennau hyn, ac ni roddir unrhyw warant i unrhyw un o'r gwefannau rhyngrwyd, cyhoeddiadau, lleoliadau atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Hawlfraint Darganfod Sir Gaerfyrddin 2020 | Wedi ei bweru gan