dangos mwy o

Fel y mwyafrif o wefannau rydym yn defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella'r wefan, rydyn ni'n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio. Gwneir hyn gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o'r enw cwcis sy'n eistedd ar eich cyfrifiadur. Mae'r cwcis hyn yn gwbl ddiogel ac ni fyddant byth yn cynnwys unrhyw wybodaeth sensitif. Dim ond ni sy'n eu defnyddio.

Taster Lesson

Gwers Blas Sgïo

Mae'r Gwersi Blas Sgïo am oedolion a phlant, o'r oedran 5 a throsodd. Nid ydy profiad yn angenrheidiol, mae'r sessiwn yn anelu am dechreuwyr cyflawn.

Rhaid fod breichiau a coesau wedi eu gorchuddio, a rhaid gwisgo menyg.

From £12.00

31

Gwers Bwrdd Eira

 Fydd yr Gwersi 1 - 1 yn cymryd cyfranogwyr oddi wrth eu lefel cyfredol a darparu nhw gyda'r sgiliau a technegau i gynydd i'r lefel nesaf, hyd yn oed os nad ydyn nhw wedi bod ar fwrdd o'r blaen. 

 

 

 Rhaid gwisgo menyg. Fydd yr gwers yn cymryd awr, gyda awr yn ychwanegol am ddim i ymarfer. 

 

£35.00

Is the park open 17

Gwers Preifat

Fydd yr Gwersi 1 - 1 yn cymryd sgiwyr oddi wrth eu lefel cyfredol a darparu nhw gyda'r sgiliau a technegau i gynydd i'r lefel nesaf. 

 

Rhaid gwisgo menyg. Fydd yr gwers yn cymryd awr, gyda awr yn ychwanegol am ddim i ymarfer. 

£35.00

Bronze Lesson

Gwers Sgïo EFYDD

Mae'r Gwersi Sgïo Efydd am oedolion a plant o'r oedran 5 a throsodd. Rhaid i phawb cael oleuaf un gwers cyn y sessiwn a i fod yn cyfarwydd gyda'r offer sgïo.

Rhaid gwisgo menyg, a rhaid i breichiau a coesau wedi eu gorchuddio.

From £12.00

30

Hamdden Hamddenfyrddio Oedolyn

Os yw sgiwyr ac eirafyrddwyr yn rheoli eu cyflymder a'u cyfeiriad gallant ddefnyddio'r cyfleusterau at ddefnydd hamdden. Ar gyfer Snowboarders 16 oed a hŷn

From £9.00

32

Parti Tubio

Llithro lawr y'r llethr sgïo ar modrwyau rwber chwyddadwy enfawr!

Cyfranogwyr iau: 6 - 16, oedolion: 16+.Rhaid gwisgo esgidiau cadarn (dim sandalau/flip flops). Lleiafwm 6, cyfanswm 12 cyfranogwyr i archebu.

From £7.50

26 2

Sgïo Hamdden Iau

Os yw sgiwyr ac eirafyrddwyr yn rheoli eu cyflymder a'u cyfeiriad gallant ddefnyddio'r cyfleusterau at ddefnydd hamdden. Pris yn seiliedig ar blant hyd at 16 oed.

From £9.00

28 2

Sgïo Hamdden Oedolyn gyda'i offer ei hun

Os yw sgiwyr ac eirafyrddwyr yn rheoli eu cyflymder a'u cyfeiriad gallant ddefnyddio'r cyfleusterau at ddefnydd hamdden.

From £7.50

Logo
Logo

Cynhyrchir y wefan hon gan Farchnata a Chyfryngau Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir yn benodol echdynnu unrhyw ddeunydd ffotograffig neu ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau a gynhwysir ar y tudalennau hyn, ac ni roddir unrhyw warant i unrhyw un o'r gwefannau rhyngrwyd, cyhoeddiadau, lleoliadau atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Hawlfraint Darganfod Sir Gaerfyrddin 2020 | Wedi ei bweru gan