dangos mwy o

Fel y mwyafrif o wefannau rydym yn defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella'r wefan, rydyn ni'n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio. Gwneir hyn gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o'r enw cwcis sy'n eistedd ar eich cyfrifiadur. Mae'r cwcis hyn yn gwbl ddiogel ac ni fyddant byth yn cynnwys unrhyw wybodaeth sensitif. Dim ond ni sy'n eu defnyddio.

31

Gwers bwrdd eira

 

Snowboard Lessons will take boarders from their current level of ability and provide them with the skills and techniques to progress to the next level, even if they have never been on a board before.

Gloves must be worn, the lesson consist of 1 hour instruction plus 1 hour free practice.

 

£35.00

Is the park open 17

Gwers Sgïo 1-2-1

Bydd gwersi gwers 1 i 1 yn cymryd sgiwyr o'u lefel gallu ac offer gyfredol ac yn rhoi'r sgiliau a'r technegau iddynt symud ymlaen i'r lefel nesaf.

£35.00

30

Hamdden Hamddenfyrddio Oedolyn

Os yw sgiwyr ac eirafyrddwyr yn rheoli eu cyflymder a'u cyfeiriad gallant ddefnyddio'r cyfleusterau at ddefnydd hamdden. Ar gyfer Snowboarders 16 oed a hŷn

From £9.00

26 2

Sgïo Hamdden Iau

Os yw sgiwyr ac eirafyrddwyr yn rheoli eu cyflymder a'u cyfeiriad gallant ddefnyddio'r cyfleusterau at ddefnydd hamdden. Pris yn seiliedig ar blant hyd at 16 oed.

From £9.00

28 2

Sgïo Hamdden Oedolyn gyda'i offer ei hun

Os yw sgiwyr ac eirafyrddwyr yn rheoli eu cyflymder a'u cyfeiriad gallant ddefnyddio'r cyfleusterau at ddefnydd hamdden.

From £7.50

32

Tiwbio Iau

Tiwbio i lawr y llethr sgïo ar gylch rwber chwyddadwy enfawr. Ar gyfer cyfranogwyr hyd at 16 oed.

From £7.50

Logo
Logo

Cynhyrchir y wefan hon gan Farchnata a Chyfryngau Cyngor Sir Caerfyrddin. Gwaherddir yn benodol echdynnu unrhyw ddeunydd ffotograffig neu ysgrifenedig o'r tudalennau hyn heb ganiatâd. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn cyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau a gynhwysir ar y tudalennau hyn, ac ni roddir unrhyw warant i unrhyw un o'r gwefannau rhyngrwyd, cyhoeddiadau, lleoliadau atyniadau na sefydliadau a restrir.

© Hawlfraint Darganfod Sir Gaerfyrddin 2020 | Wedi ei bweru gan